THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY
TIN TỨC
QUẢNG CÁO
     Trang chủ Thông tin Tổng Công ty Các đơn vị thành viên
       CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Công ty mẹ: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM
1. Văn phòng, các Ban, Trung tâm chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Văn phòng đại diện của Công ty mẹ ở trong nước và nước ngoài.
3. Các chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ:
- Công ty Xuất Nhập khẩu Vinashin.
- Trung tâm hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài.
- Trung tâm Tư vấn đầu tư và Kiểm định xây dựng Vinashin
4. Đơn vị sự nghiệp có thu:
- Trường Cao đẳng nghề Vinashin.
- Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy III
- Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy VI
- Tạp chí Công nghiệp tàu thủy
5. Công ty thuộc công ty mẹ:
- Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ văn phòng Vinashin (Công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ)