Hệ thống quản lý đóng tàu Nhật Bản (Kỳ 1)

Sứ mệnh của IHI (một trong những đơn vị đóng tàu hàng đầu tại Nhật) là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá thành hợp lý phù hợp với nhu cầu của xã hội. Đồng thời, công ty dựa vào hoạt động sáng tạo của mọi người. Vì vậy, sự phát triển của từng cá nhân trong công ty góp phần không nhỏ vào công tác quản lý.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Điểm quan trọng nhất của Nghị định 67 là quy định đầy đủ, có hệ thống, đồng bộ các chính sách cơ bản nhất cho việc ..
 
Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TƯ 9 (Khóa XI) khu vực phía Nam
Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8-2014, tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy ..
 
Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ
Chỉ đạo rà soát, xây dựng các danh mục ngành nghề kinh doanh theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; làm việc ..
 
 
Phát triển Khoa học Công nghệ phải đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của công nghiệp đóng tàu
Đồng chí Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trả lời ..