Gương mặt đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc của Saigon Shipmarin

Những ngày tháng này, với bất kỳ ai khi đặt chân đến Công nghiệp đóng tàu và hàng hải Sài Gòn - Saigon Shipmarin (đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy SBIC) đều nhận thấy sức “nóng” trên công trường, từ các Phân xưởng Vỏ tàu đóng mới, trên 2 ụ nổi và trong xưởng Cơ Điện Máy đâu đâu cũng vang tiếng búa, tiếng máy và ánh lửa lấp lóe của đèn cắt và mỏ hàn...
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Điểm quan trọng nhất của Nghị định 67 là quy định đầy đủ, có hệ thống, đồng bộ các chính sách cơ bản nhất cho việc ..
 
Gương mặt đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc của Saigon Shipmarin
Những ngày tháng này, với bất kỳ ai khi đặt chân đến Công nghiệp đóng tàu và hàng hải Sài Gòn - Saigon Shipmarin ..
 
Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ
Chỉ đạo rà soát, xây dựng các danh mục ngành nghề kinh doanh theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; làm việc ..
 
 
Phát triển Khoa học Công nghệ phải đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của công nghiệp đóng tàu
Đồng chí Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trả lời ..