TIN TỨC & SỰ KIỆN
TIN TỨC
QUẢNG CÁO
       TIN SBIC

Bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tại Tập đoàn Vinashin

10/29/2009 10:38:43 AM
Ngày 29/9/2009, Chủ tịch Tập đoàn Vinashin đã ký các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tại Tập đoàn như sau:
1/ Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hoài - Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ và Nghiên cứu phát triển giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất Tập đoàn Vinashin (QĐ số 825/QĐ-CNT).
 
2/ Điều động và bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh - Phó Trưởng ban, Giúp việc HĐQT giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tập đoàn Vinashin (QĐ số 826/QĐ-CNT).
 
3/ Bổ nhiệm ông Lê Quyết - Kỹ sư Cơ khí giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài Tập đoàn Vinashin (QĐ số 827/QĐ-CNT).
 
4/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thông - Trưởng phòng Điều vận thuộc Văn phòng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Tập đoàn Vinashin (QĐ số 828/QĐ-CNT).
 
5/ Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Duy Đức - Trưởng ban Lao động tiền lương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài Tập đoàn Vinashin (QĐ số 829/QĐ-CNT).
 
6/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Bội - Phó Trưởng ban Bảo hộ lao động và Kỹ thuật an toàn giữ chức vụ Quyền Trưởng ban Bảo hộ lao động và Kỹ thuật an toàn Tập đoàn Vinashin (QĐ số 835/QĐ-CNT).
 
7/ Điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Thuyến - Trưởng ban Đổi mới và Quản lý hiệu quả doanh nghiệp giữ chức vụ Trưởng ban Lao động tiền lương Tập đoàn Vinashin (QĐ số 836/QĐ-CNT).
 
8/ Điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Văn Hạnh - Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng ban Đổi mới và Quản lý hiệu quả doanh nghiệp Tập đoàn Vinashin (QĐ số 837/QĐ-CNT)./.
 
 
Nguồn: Ban TCCB - Tập đoàn Vinashin
Có tất cả 0 lời bình cho bài clip này
0
Họ tên     
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Trang tiếp