KH&CN
TIN TỨC
QUẢNG CÁO
     Trang chủ KH&CN
       KH&CN

Hội nghị Khoa học – Công nghiệp phụ trợ Đóng tàu lần thứ nhất

6/13/2011 9:44:34 AM

Ngày 11 tháng 6 năm 2011, Hội nghị Khoa học – Công nghiệp phụ trợ đóng tàu lần thứ nhất của Tập đoàn Vinashin đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là hội nghị nhằm tổng kết quá trình phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ đóng tàu trong những năm qua và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh, phát triển của Tập đoàn trong những năm tới.

 
Lãnh đạo Tập đoàn xem một sản phẩm phụ trợ                  Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi
Gần hai trăm đại biểu là những nhà quản lý, và các chuyên gia về nhiều lĩnh vực trong đóng tàu đã tham dự.
Tổng giám đốc Tập đoàn khai mạc Hội nghị
 Ông Trương Văn Tuyến, Tổng giám đốc Tập đoàn Vinashin đã phát biểu khai mạc và đề cập những vấn đề trọng tâm mà hội nghị cần tập trung bàn thảo.
Tại hội nghị đã có gần 20 tham luận khoa học được trình bày với các nội dung: Nghiên cứu khoa học công nghệ trong đóng mới và sửa chữa; sản xuất phụ trợ phục vụ đóng tàu của Tập đoàn; định hướng một số sản phẩm công nghiệp cần tập trung phát triển; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu trong giai đoạn Vinashin tái cơ cấu; nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát chất lượng đóng tàu…
 
Trình bày tham luận và nghe báo cáo nội dung Nghị quyết số 03NQ/ĐU
Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo về nội dung Nghị quyết số 03 NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về phát huy nội lực và ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn và triển khai quyết định về kiện toàn Hội đồng Khoa học và công nghệ của Tập đoàn. Theo đó Hội đồng có 18 thành viên được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-CNT của Hội đồng thành viên, gồm:

1. Trương Văn Tuyến, Tổng giám đốc Tập đoàn - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ngô Tùng Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Đinh Khắc Minh, Viện trưởng Viện KHCN tàu thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Lê Minh Đức, Trưởng ban Khoa học Công nghệ Tập đoàn - Ủy viên thường trực.

5. Đỗ Văn Thấu, Tổng giám đốc Tổng công ty CNTT Nam Triệu - Ủy viên.

6. Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty CNTT Phà Rừng - Ủy viên.

7. Trương Hoàng Cao, Tổng giám đốc Tổng công ty CNTT Bạch Đằng - Ủy viên.

8. Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Hạ Long - Ủy viên.

9. Bùi Hữu Sỹ, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Cam Ranh - Ủy viên.

10. Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn -       Ủy viên.

11. Thái Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn - Ủy viên.

12. Vũ Minh Phú, Trưởng ban Kỹ thuật SX và an toàn Tập đoàn - Ủy viên.

13. Chu Đình Động, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo Tập đoàn - Ủy viên.

14. Ngô Đức Dũng, Phó trưởng ban Khoa học Công nghệ Tập đoàn - Ủy viên.

15. Đặng Xuân Luật, Phó trưởng ban Kỹ thuật SX và an toàn Tập đoàn - Ủy viên.

16. Trần Tuấn Anh, Phó trưởng ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo Tập đoàn - Ủy viên.

17. Nguyễn Văn Thống, Phó viện trưởng, Viện Khoa học công nghệ tàu thủy - Ủy viên.

18. Đặng Xuân Hoài, Phó viện trưởng, Viện Khoa học công nghệ tàu thủy - Ủy viên.
 
 
Hội đồng Khoa học và công nghệ Tập đoàn    
 Qua hội nghị, những vấn đề cần giải quyết của Tập đoàn để đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ như: Tạo sự gắn kết giữa khối kỹ thuật – nghiên cứu phát triển và khối kinh tế; hoàn chỉnh bộ định mức kinh tế - kỹ thuật cho đóng tàu; công tác thông tin trong Tập đoàn; sự đầu tư cho phát triển công nghệ… đã được Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Ngọc Sự nhấn mạnh trong phần tổng kết, chỉ đạo.
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Ngọc Sự tổng kết, chỉ đạo 
 
Dưới đây là một vài hình ảnh về Hội nghị:
 Hội nghị Khoa học – Công nghiệp phụ trợ đóng tàu lần thứ nhất của Tập đoàn Vinashin diễn ra tại Hà Nội
  
Một số sản phẩm công nghệ phụ trợ đóng tàu trưng bày tại Hội nghị

 

Tạp chí Vinashin

Có tất cả 0 lời bình cho bài clip này
0
Họ tên     
 
 1 2 3 4 5Trang tiếp