Ra mắt Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Vinashin

Nhằm từng bước ổn định đời sống người lao động hơn nữa đa phần lao động của công ty lại đang ở độ tuổi trẻ, trong độ tuổi Đoàn, trên cơ sở đó tăng năng suất lao động, khuyến khích tuổi trẻ thi đua làm việc có năng suất và hiệu quả.
SBIC bàn giao tàu đánh cá vỏ thép thứ ba cho ngư dân
Chiều ngày 18/4/2014, tại Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Đào, Nam Định, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – ..
 
Ra mắt Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Vinashin
Nhằm từng bước ổn định đời sống người lao động hơn nữa đa phần lao động của công ty lại đang ở độ tuổi trẻ, trong độ ..
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Biển là không gian sinh tồn của dân tộc”
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ như vậy khi đến thăm và làm việc với 1.500 cán bộ, chiến sĩ và công nhân ..
 
 
Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
        Từ năm 2008 đến nay, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – SBIC (trước kia là ..